afarax is op zoek naar een Solution Analist voor een van onze klanten. Wij hebben jou nodig!
We zijn een Belgisch team met een sterk netwerk van consultants en bedrijven actief in verschillende sectoren met digitale transformatie. Het concept is zeer eenvoudig: één keer in onze database heb je toegang tot onze projecten en laat ons je leven gemakkelijke maken.

De opdracht
Onze klant is op zoek naar een Solution Analist om zijn team to verstereken.
De Solution Analist (SA) analyseert en vertaalt requirements in een functioneel design, rekening houdend met het kader van de klant (de bestaande architectuur, de technische mogelijkheden en beperkingen, …).
De SA implementeert en onderhoudt ook specifieke applicaties, zorgt voor end user support binnen zijn/haar scope.

  1. High level naar detailed requirements

De high level requirements van business analisten correct interpreteren en omzetten in detailed requirements, vanuit een functioneel standpunt. Deze high hevel en detailed requirements kritisch evalueren en controleren op alternatieven om betere oplossingen te kunnen voorstellen:

  1. Functionele analyse

De eindverantwoordelijkheid op zich nemen voor wat betreft de kwaliteit van het geleverde functionele project tesamen met het bepalen van de potentiële functionele aanpassingen en/of verbeteringen aan de subsystemen.

  1. Technisch ontwerp

De kwaliteit van het geleverde technische project en de ontwikkeling garanderen van een beheersbaar systeem dat beantwoordt aan de standaarden en dat is geïntegreerd in het landschap van bestaande IT-systemen.

  1. Naleving van de standaarden

Werken in overeenstemming met de standaarden die van toepassing zijn binnen de onderneming, actief toezien op de toepassing van de standaarden in het kader van projecten om op een uniforme manier toepassingen te ontwikkelen.

  1. Projectbegeleiding (enkel bij senior profiel)

Voor de complexe, transversale projecten eventueel zorgen voor de communicatie tussen de verschillende sub projecten en de planning afstemmen zodat ze verlopen volgens de overeengekomen standaarden, dit wil zeggen volgens belang, prioriteit, budget, gewenste realisatiedatum en relevantie.

Ben jij dit?

Hoe helpen wij je ?

Meer projecten op : https://afarax.be/jobs/type/freelance/
 

Interested?

Include a message to the recruiters.
Attach a resume file. Accepted file types are DOC, DOCX, PDF, HTML, and TXT.
Back to list

We are uploading your application. It may take a few moments to read your resume. Please wait!